FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ DOTAZU

Helpdesk slouží k poskytování uživatelské podpory vybraných informačních systémů resortu Ministerstva životního prostředí. Přehled všech podporovaných systémů naleznete na https://helpdesk.cenia.cz/hdPublic/.

Pro efektivnější a rychlejší zodpovězení Vašeho dotazu prosíme o uvedení doplňujících informací (např. uživatelské jméno – login do systému CRŽP, případně připojení náhledu chyby/chybové hlášky; informace o jaký systém se jedná ad.).

Odesláním dotazu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely řešení a správy dotazu v tiketovacím nástroji, který je provozován ze strany České informační agentury životního prostředí (CENIA) a společnosti Go Digital! Direct s.r.o. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových portálech jednotlivých systémů.

Je vyžadováno ověření
zpracovávám